תקנון האתר

תקנון האתר

מבוא

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "בלוג מאורסת", אתר המרכז נותני שירות מהטובים בתעשיית החתונות, ואשר פועל תחת שם המתחם: www.meoreset.co.il (להלן - "האתר").

אתר זה הינו בבעלות חברת "לורד שיווק ופרסום" (להלן - "הנהלת האתר"). 

בהיכנסך לאתר  וטרם ביצוע כל פעולה באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט כדלהלן.

הסכמה לתנאי השימוש באתר

תחילת השימוש באתר, בתכניו - לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתו של המשתמש ואישורו לאמור בתקנון האתר, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי בעל האתר מעת לעת, הכול כמפורט בתנאי שימוש אלה, וכפופה ומותנה בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש באתר, ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין והסכים לכל התנאים שלהלן במלואם.

תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

מהות האתר

אתר "בלוג מאורסת" הנו בלוג המרכז תחתיו כתבות והפקות, נותני שירות, אולמות אירועים ובכלל תחום החתונות.
לאתר מתקבלים נותני שירות מקצועיים בלבד. נותני השירות עוברים סינון ותשאול קפדני לפני התווספותם לאתר ורק לאחר אימות נתונים צוות האתר מציג את מרכולתם לציבור המשתמשים.

שימוש באתר

המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו, כמפורט בהסכם זה, והוא אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש לצרכים שלו בלבד, וכן אינו רשאי לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי בעל האתר.

מסירת פרטים נכונים

המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

פרטים המועברים בטפסי האתר מועברים ישירות לנותני השירות וספקי האתר ואין האתר אחראי לתוכן המועבר בהם. 

זמינות האתר

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב כך.

הסכמה לקבלת דיוור מהאתר ומנותי השירות

השארת פרטי קשר באתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת הנהלת האתר ונותני השירות. המשתמשים רשאים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פניה להנהלת האתר בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות טופס יצירת הקשר.

הגנה על פרטיות

על מנת לעשות שימוש בשירותים המוצעים במסגרת האתר, האתר אוסף ושומר באופן אוטומטי מידע אודות המחשבים ו/או מכשירי הקצה של המשתמשים, והפעולות שהם מבצעים במסגרת האתר. המידע הזה עשוי לכלול, ללא הגבלה: כתובת IP של המחשב; מידע טכני אודות המחשב ו/או מכשיר הקצה (דוגמת סוג המכשיר, מערכת ההפעלה, סוג הדפדפן וכו'); הגדרות והעדפות של המשתמש (דוגמת אזור זמן, העדפות שפה וכו'); המיקום של המחשב ו/או מכשיר הקצה; כתובת URL של הדף האחרון שהמשתמש ביקר בו לפני שהגיע לאתר; מלות החיפוש שהובילו את המשתמש לאתר; תכנים שמועלים בפורום האתר; הפרסומות שהקליק עליהן המשתמש ועוד ("מידע אוטומטי").

השימוש במידע שנאסף, בין אם מידע אוטומטי ובין אם מידע אישי, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין. האתר עשוי להשתמש במידע שנאסף כדי: לספק את השירותים הנדרשים. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

באתר עשוי להיערך שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה בכל פעם שמשתמש מבקש לעשות שימוש בשירותים באתר המחייבים רישום, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי לאמת פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמשים ולצרכי אבטחת מידע.

העוגיות עשויות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד.

דפדפני אינטרנט מודרניים כוללים אפשרות לנטרל קבלת עוגיות, אולם ייתכן שנטרול העוגיות יפריע לחוויית השימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

המידע האוטומטי נאסף על ידי גורמי צד שלישי כדוגמת Google Analytics , Matrica Yandex , HotJar ואינם נגישים באופן פרטני לכל משתמש כך שפרטיות המשתמשים נשמרת.

העברת מידע לגורם צד שלישי

הנהלת האתר אינה מעבירה פרטי משתמשים, פרטי קשר, דוחות פעילות לאף גורם חיצוני למעט במקרים הבאים:

1. כאשר משתמש משאיר פרטי קשר לנותן שירות ולפי דרישת הלקוח.
2. כאשר יש בקשה לסיוע ויעוץ באיתור ובחירה של נותן שירות - בהתאם למענה הטלפוני באתר.
3. כאשר נותן שירות נדרש לביצוע שיווק מחדש ברשת הפייסבוק או בגוגל בתצורת pixel בלבד.

ככלל, צוות האתר אינו מחזיק באופן עצמאי מידע אודות משתמשיו.

תוכן משתמשים

ניתנת למשתמשים באתר האפשרות להגיב, לדרג ולהשפיע על מיקומי נותני השירות. אם זאת, תגובות מגמתיות (שליליות או חיוביות) ימחקו ויתבררו עד תום.

האתר שומר לעצמו את הזכות לפקח על תכנים שפורסמו או נשלחו על-ידי המשתמשים ולהסירם לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר באופן מיידי וחד צדדי ו/או למנוע פרסום כל תוכן שמסר המשתמש לאתר במידה והוא מפר את תנאי השימוש ו/או כל חוק ו/או בין היתר פוגע בפרטיות, מהווה לשון הרע, שקר, השמצה, ניבול פה, תועבה, בכל  עת, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי של בעל האתר. במקרה בו יימחק תוכן של משתמש שפורסם באתר, האתר איננו מחויב לתת הודעה מוקדמת או למשתמש ולא תהיה לו כל טענה כלפי האתר.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר לבעל האתר לעשות בו שימוש.

אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

צוות האתר אינו אחראי על תוכן המועבר על ידי נותני השירות. על נותן השירות להחזיק ברישיון מתאים לעשות שימוש בתמונות המועברות להצגה בפרופיל העסקי (להלן: עמוד נותן שירות) צוות האתר עושה שימוש בתמונות בעלות רישיון CCO המאפשרת שימוש חופשי ללא מתן קרדיט כלל. יש להבדיל בין תוכן צוות האתר לתוכן נותני השירות שמחזיקים בבעלות מלאה על זכויותיהם.

הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

הנהלת האתר עומלת קשה כדי לספק חווית שימוש, תוכן ידידותי ואיכותי, שמירה על רף גבוהה של ספקים אך כבני אדם גם אנו טועים לעתים. הנהלת האתר אינה אחראית לטעויות ואי הבנות שנגרמים כתוצאה מהסתמכות על תוכן האתר ואינה אחראית לכל נזק הנגרם בתוצאה ממידע המוצג באתר. לכן, אנו ממליצים לבחון את הנתונים ולאמתם מול נותן השירות או אולם האירועים קודם לקבלת החלטות וסגירת עסקה. 

במידה ונופלת טעות בנתונים המוצגים באתר לא נשמרת למשתמש הזכות ליהנות מן הטעות. ואין נותן השירות מחויב לספק את התמורה לפי טעות זו. כל הסתמכות על המידע הרב שמוצג באתר נופלת על אחריות המשתמש ועליו בלבד ואין לו זכויות לפיצוי על עגמת נפש, נזק או כל הפסד שנגרם כתוצאה מתוכן האתר או מצוות התמיכה בהנהלת האתר.

שיפוי

המשתמש באתר מתחייב לשפות את בעל האתר, עובדיו, המנהלים בו או מי מטעמו בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שבעל האתר או מי מטעמו זכאי לו על פי דין.

המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר, מנהליו, שליחיו/סוכניו, מורשיו, עמיתיו, שותפיו האחרים, עובדיו ונציגיו, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או  הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו לבעל האתר ו/או למי מטעמו על  ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות הסכם זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה  ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או  באופן עקיף.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו כי התחייבותו זו לשיפוי תחול בין אם בעל האתר או מי מטעמו הם צד רשמי לתובענה משפטית ובין אם לאו.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ישלם המשתמש את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו, כאמור לעיל, מיד עם הידרשו לכך בכתב על ידי בעל האתר. דרישת תשלום כנ"ל של בעל האתר תשמש כראיה מכרעת שאין אחריה ולא כלום לגבי הצורך בשיפויו של בעל האתר בגין הנזק שנגרם לו באותו עניין.

המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

בעל האתר יפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביהם.

למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו)  אגב ביצועם.

אבטחת המידע

למרות מאמצי אבטחת המידע הקיימים על גבי שרתי החברה אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותר על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

המחאת זכויות וחובות

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי בעל האתר רשאי להמחות את התחייבויותיו (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, כל האמור לרבות העברת כל או רוב נכסי האתר בין באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מנותני השירות, ובלבד שזכויות נותן השירות, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות. במקרה דנן יועברו פרטי נותני השירות שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, ונותני השירות מסכימים לכך מראש.

הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לבטל באופן חד צדדי את ההתקשרות עם ספקים, אולמות, נותני שירות במקרים הבאים:

  1. כאשר מתרכזים מעל שלשה תלונות או דירוגים שליליים אודות נותן שירות.
  2. כאשר נותן שירות אינו עומד בהתחייבויותיו / מידע שקרי בטופס הצטרפות לאתר.
  3. כאשר נודע לאתר שנותן השירות עובר על החוק במודע.

ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמש לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:


דוא"ל: [email protected]
כתובת למשלוח דואר: קרן קיימת לישראל 9 ראשון לציון , מיקוד:
7528639.